ข้อมูลฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุจริต

คะแนนความประพฤตินักเรียน         ประเทศชาติต้องการ
                     คนดีมากกว่าคนเก่ง
                             โตไปไม่โกงเข้าใจไหม


    ครูไม่เคยอยากลงโทษพวกเธอ
         ครูแค่อยากให้พวกเธอเป็นคนดี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

"ทำวันนี้  ทำเดี๋ยวนี้ อย่าประมาท "